Konserwacja i pielęgnacja

Instrukcja pielęgnacji i konserwacji:

Aby okna i drzwi balkonowe funkcjonowały bez zastrzeżeń, konieczne jest przynajmniej raz w roku przeprowadzanie następujących czynności konserwacyjnych:
– elementy okuć, które znajdują się w miejscach odpowiadających za bezpieczeństwo, należy regularnie sprawdzać, czy są dobrze i mocno zamocowane oraz przeprowadzić kontrolę ich zużycia
– wszystkie części ruchome oraz miejsca przymykowe okuć należy smarować, względnie oliwić
– do czyszczenia i pielęgnacji należy stosować tylko takie środki, które w żaden sposób nie wpływają na powłoki antykorozyjne okuć.
Uwagi dodatkowe:
– po zamontowaniu okien należy zerwać z okna folię ochronną
– nie należy używać środków czyszczących powodujących zarysowania
– nie należy malować okien farbami bądź lakierami, jak również nanosić jakichkolwiek dodatkowych warstw ochronnych
– wszelkiego rodzaju zabrudzenia okna w szczególności rdzą, sadzą, zaprawą murarską, itp. należy niezwłocznie usunąć
– okna PCV posiadają w dolnej części ościeżnicy po stronie zewnętrznej otwory odwadniające, których w żadnym wypadku nie należy zabudowywać
– przy pomocy wazeliny technicznej przynajmniej raz w roku należy dokonać smarowania części ruchomych zamka w celu utrzymania niezawodnej i lekkiej pracy okuć.Położenie klamek:


Okna PCV wykonane wg współczesnych rozwiązań technicznych są szczelne i nieprzewiewne. Aby zapewnić wymianę powietrza w pomieszczeniu, a tym samym usunąć nagromadzoną w nim parę wodną należy zadbać o właściwą wentylację, która wyeliminuje między innymi gromadzenie się pary wodnej na szybach.


Nowoczesna stolarka PCV, aby przyczyniła się do podniesienia standardu pomieszczenia wymaga należytej obsługi. Stolarka ta charakteryzuje się bardzo dobra szczelnością dlatego tez po zamontowaniu jej w budynku bez należytej wentylacji zanika możliwość wymiany powietrza przy zamkniętym oknie (dotychczas funkcje nawiewu pełniła nieszczelna stolarka). Aby zapewnić niezbędną wymianę powietrza potrzebna do uzyskania odpowiedniego komfortu cieplnego w pomieszczeniach, należy zapewnić napływ świeżego powietrza.
Można tego dokonać poprzez:
  • wietrzenie pomieszczeń trzy, cztery razy dziennie (krótkotrwale intensywne wietrzenie),
  • rozszczelnienie skrzydła rozwierno – uchylnego, ustawiając klamkę w położeniu pośrednim – pomiędzy funkcja zamknięcia i rozwarcia,
  • zastosowanie niezależnych nawiewników świeżego powietrza.

Przenikanie powietrza przez szczeliny zamknięcia i rozwarcia. Przenikanie powietrza przez szczeliny zamkniętych okien określane jest jako infiltracja. Za duża powoduje straty ciepła, za mala uniemożliwia prawidłową wentylacje. Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem prawidłowo działającej wentylacji jest wilgotność względna powietrza. Zaleca się by ona wynosiła od 30% do 50%. W przypadku nieskutecznej wentylacji mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem wilgotności, jest to spowodowane m.in. gotowaniem, myciem, praniem, kąpielą, podlewaniem kwiatów itp. Stad tez w pomieszczeniu wilgotność wzrasta nie na skutek wnikania pary wodnej z zewnątrz, lecz głównie wymienionych źródeł wilgoci znajdujących się w pomieszczeniu. Najgroźniejszym jest skraplanie się pary wodnej na oknach i ścianach. Szczególnie narażone są na to pomieszczenia o niskiej temperaturze, gdzie w skrajnych przypadkach może nawet dojść do przemarzania. W pomieszczeniach tych oprócz zapewnienia wentylacji należy podnieść temperaturę wewnętrzną i wymusić ruch powietrza przy zimnych ścianach i oknach.
Należy pamiętać, że skraplanie pary wodnej na oknie czy ścianie zależy od następujących czynników:
  • temperatury wewnątrz pomieszczenia przy przegrodzie (okno, ściana)
  • temperatury na zewnątrz pomieszczenia przy przegrodzie,
  • wilgotności względnej pary przegrodzie,
  • wartości współczynnika przenikania ciepła K, który jest wielkością stałą charakteryzującą jej izolacyjność termiczna.

Jaka jest przyczyna roszenia szyb od wewnątrz pomieszczenia?
Prawdopodobnie w pomieszczeniu jest zbyt duża wilgotność powietrza. Należy sprawdzić działanie wentylacji grawitacyjnej i zapewnić dopływ świeżego powietrza z zewnątrz np. poprzez krótkie, intensywne wietrzenie lub minimalnie uchylić skrzydło na dłuższy czas.
Wizyty serwisu technicznego wymaga jednak sytuacja gdy dochodzi do skraplania pary wodnej wewnątrz pakietów szybowych. Może to być spowodowane rozszczelnieniem pakietu szybowego co wiąże się z koniecznością jego wymiany.
W jakim stopniu argon miedzy szybami powoduje oszczędności na ogrzewaniu?
Zastosowanie samego argonu powoduje zmniejszanie współczynnika przenikania ciepła jedynie o około 10 % w stosunku do szyby standardowej.
Polecane przez nas szyby nisko-emisyjne U = 1,1 W/m2K oraz U = 1,0 W/m2K zawierają nowoczesne powłoki nisko-emisyjne oraz argon, powodują zmniejszanie współczynnika przenikania ciepła o ok. 70 % w stosunku do szyby standardowej.
Jaka jest przyczyna parowania szyb od zewnątrz?
Zjawisko to jest najczęściej obserwowane w okresie wiosennym i jesiennym. Wiąże się ono z większą wilgotnością powietrza, jak i większymi różnicami temperatur wewnątrz i na zewnątrz.
Zjawisko to nie świadczy o wadzie ani szyby, ani okna.
Wszystkie prawa zastrzeżone