Montaż

Oferujemy profesjonalny montaż drzwi i okien.

Montaż okien i drzwi dzielimy na dwie grupy:
a) montaż surowy – ma miejsce w przypadku budynków w stanie surowym.
Podstawowa wersja zawiera:
– obmiar otworów okiennych i drzwiowych wraz z doborem okien i drzwi o odpowiednich rozmiarach;
– wstępne ustawienie ościeżnic w murze;
– wstępne mocowanie ościeżnic za pomocą klinów;
– dokładne ustawienie ościeżnic;
– montaż ościeżnic za pomocą kotew montażowych;
– wypełnienie pianą poliuretanową przestrzeni między ościeżnicą a murem;
– regulacja okuć okiennych.

b) montaż pełny – ma miejsce w przypadku budynków, w których okna są wymieniane.
Podstawowa wersja zawiera:
– demontaż istniejących okien lub drzwi;
– wszystkie elementy montażu surowego;
– obróbkę zaprawą tynkarską ubytków powstałych przy demontażu starych okien/drzwi.

Wszystkie materiały potrzebne do montażu zawarte są w jego cenie.

Oferujemy również „ciepły” montaż. Opiera się on na zastosowaniu trzech warstw o ściśle określonych właściwościach. Uszczelnienie wewnętrzne stanowi „tarczę ochronną” dla warstwy izolacji termicznej, uniemożliwiając przenikanie do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku. Środkowa warstwa pełni rolę izolatora termicznego i akustycznego. A głównym zadaniem uszczelnienia zewnętrznego jest zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz, przy jednoczesnym umożliwieniu wyprowadzenia jej z wewnątrz budynku na zewnątrz. Decydując się na ciepły montaż okien zapewniamy sobie nie tylko odpowiedni komfort cieplny, ale także przeciwdziałamy ewentualnemu zawilgoceniu materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych – konsekwencją czego może być pojawienie się pleśni w miejscu zespolenia okna z murem, a nawet przemarzanie ścian zimą.
Najnowszą metodą montażu okien pasywnych jest montaż okien w warstwie ocieplenia. Metoda ta eliminuje mostki termiczne wokół okna. Jest to szczególnie ważne w przypadku osadzania okien energooszczędnych. Żeby jednak zamontować okno poza murem, trzeba zbudować dodatkowe rusztowanie, na którym można je oprzeć.

Dodatkowo proponujemy montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Przy zakupie okien z parapetami i montażem – montaż parapetów otrzymujecie Państwo – GRATIS!Wszystkie prawa zastrzeżone