Tymex Party 2009

MAJÓWKA Z TYMEX PARTY 2009Firma TYMEX pragnie złożyć serdeczne podziękowania Wszystkim którzy, przyłączyli się do zorganizowania festynu i zbiórki pieniędzy dla chorego Kacpra.


Ogromne podziękowania składamy WTZ Pionki, MOK Pionki, ZHP Pionki, Towarzystwo Strzeleckie Strzelec, Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Pionkach, TPD Pionki, Straży Miejskiej, PSP Pionki, Związek OSP Pionki, Lasom Państwowym, Starostwu Powiatowemu Radom, Pionkowskiemu Towarzystwu Motocyklowemu, Burmistrzowi Januszowi Malikowi za udostępnienie Ogródka Jordanowskiego.
W szczególności dziękujemy Państwu Jolancie i Tomaszowi Chodkowskim, Ewie i Dariuszowi Klich oraz Pani Agacie Muszyńskiej za wkład i zaangażowanie przy organizacji festynu.
Ponadto dziękujemy Wszystkim Firmom które przekazały zarówno środki finansowe a także nagrody, dzięki którym można było pozyskać środki na operacje Kacpra.
-”Krzyżanowscy” Radom
-”Mamba” Skaryszew
-”ELAMS” Radom
-”Smakosz-Orlowscy” Radom
-”Janhas” Radom
-”Rolmlecz” mleczarnia
-”Figant” – mleczarnia
-”Krawczyk” Mleczków
-”Kadus” Pionki
-”Techcomsat” Pionki
-”PPHU Himell” Augustów
-”Foto-Promyk” Pionki
-”Sara” s.c Pionki
-Solarium „SUN STUDIO” Pionki
-”Pizzeria DaVinci” Pionki
-”Giga Komputer” Zwoleń
-”Anmar-Bud” Pionki
-”Zlomotex” Pionki
-”Mar-Bud” Pionki
-”Pinus” tartak Augustów
-”Jadar” Radom
-”Chemopak” J.M Sewerynowie Pionki
-”Dariusz Klich – Edmar” Pionki
-”Lasy Państwowe” Pionki
-Firma „BASILE” Pionki
-Piekarnia „KOSIEK”
-”Karczma u chłopa” Garbatka-Letnisko
-PPHU O&O – wulkanizacja – Pionki
-Bank Spółdzielczy Pionki
Dziękujemy również wszystkim firmom i osobom , które nie zostały wymienione a miały wkład w zbiórce pieniędzy dla Kacpra.
Dziękujemy patronom medialnym:
Radio Rekord
Pionki24.pl
Echo Dnia
IBNET
Mieszkańcom dziękujemy za tak liczne przybycie, wspólna mila zabawę i okazane serce w zbiórce pieniędzy!
Z poważaniem
Mariusz Grabowski – właściciel
oraz pracownicy i współpracownicy firmy Tymex


Wszystkie prawa zastrzeżone